OFFENTLIG MILJÖ

OFFENTLIG MILJÖ

”Hägernäs” Skissförslag för biltunnel, material emalj med belysning.
”Skrynkla” Skissförslag för gångtunnel, material etsad aluminium med led illumination.
”Iris” Skissförslag för gångtunnel, material etsad aluminium, betong med led illumination.
”Lövskugga” Skissförslag för gångtunnel / kulvert i etsad aluminium och led illumination.