GRAFIK / STADEN

GRAFIK / STADEN

  • Väntans Glänta - giclée

”Väntans glänta” Giclée 25 x 25 cm. Upplaga 200 ex.
”Psaage IV” Seriegrafi / Monotypi
”Passage V” Seriegrafi / Monotypi
”Glöd” Giclée 25 x 25 cm. Upplaga 200 ex.
”Passera kryss” Seriegrafi
”Station spegling” Giclée 25 x 25 cm. Upplaga 200 ex.
”Bygge” Seriegrafi