Artist Statement

Screentryck är den teknik som genom åren har fascinerat mig mest. Att experimentera har alltid haft en framträdande plats i min arbetsprocess och fört mitt arbete vidare i skiftande material; papper, textil, plywood, emalj och kakel. I mitt sökande finns en kontinuitet; fragment ur tidigare bilder hämtas in i nya, sätter avtryck och går vidare. På detta sätt har mina bilder fått ett signum genom tiden.

Screen printing is the technique that through the years has fascinated me the most. Experimenting has always had a prominent place in my working process and brought my work to in different materials ; paper, textiles , plywood , enameland tile . In my search there is a continuity ; fragments of previously retrieved images into new, puts footprint and move on . In this way, my pictures received a hallmark through time.