OFFENTLIG MILJÖ

”VINTER” TEXTILTRYCK. TILLHÖR STATENS KONSTRÅD.
”ADONIS” TEXTILTRYCK OCH ÄVEN SOM SERIGRAFI. TILLHÖR ETT FLERTAL LANDSTING.
”FJÄRILSHUSET” TEXTILTRYCK. TILLHÖR STATENS KONSTRÅD PLACERAD PÅ SV. AMBASSADEN I
HAAG.
”VISST GÖR DET …” TEXTILTRYCK TILLHÖR LÖRENSKOGS KOMMUN NORGE.
”STAMTRÄD” GOBELÄNG. TILLHÖR STATENS KONSTRÅD PLACERAD PÅ SV. AMBASSADEN I KENYA.
”STILLA VATTEN” SCREEN / KAKEL. TILLHÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING PLACERAD PÅ
RADIUMHEMMET.

Skills: Offentlig miljö